BeverCRM-ի լուծումները

Ոլորտային լուծումներ Microsoft Dynamics 365 հարթակում

BeverCRM Pharm

Դեղագործական ընկերությունների ներքին գործընթացների կառավարում, ներառյալ՝

 - Բաղադրանյութերի, դեղամիջոցների, մատակարարների, արտադրողների և հաճախորդների        միասնական բազան

 - Բժշկական ներկայացուցիչների աշխատանքը

 - Արտադրանքի վերաբերյալ էլեկտրոնային փաթեթ՝ համաձայն GMP ստանդարտի

 - Որակի կառավարում և դեղերի անվտանգության դիտարկման համակարգի գնահատումը

 - Փոփոխությունների կառավարում (Change Management)

BeverCRM Clinic 

- Պացիենտների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման միասնական բազա՝ ներառյալ        էլեկտրոնային քարտն ու հիվանդության պատմությունը

 - Բոլոր ներքին գործընթացների հաշվառում՝ բժշկի մոտ այցի գրանցում, ռեսուրսների պլանավորում,  պացիենտի այցի վրա կատարված ծախսերի հաշվառում՝ ներառյալ բուժծառայությունների  տրամադրում, վիրահատություն, բուժում և այլն

 - Բուժաշխատողների աշխատանքի արդյունավետության վերահսկում

BeverCRM Distribution

 - Ապրանքների, մատակարարների և հաճախորդների միասնական բազա

 - Գնումների կառավարում և պահեստավորում

 - Վաճառքի ձագարի կառավարում

 - Վաճառքների կառավարում, վճարումների հաշվառում, դեբիտորական պարտքեր,

 - Վաճառքների վերլուծություն, հաշվետվություններ ըստ ապրանքների, հաճախորդների,    ֆինանսական ժամանակացույցի, ABC-վերլուծության և այլ հարցումների։

BeverCRM Loan Management

 - Վարկային պորտֆելի կառավարում

 - Հարցումների հավաքագրում և մշակում

 - Տվյալների վերլուծություն և գնահատում

 - Պայմանագրերի ստորագրում և փաստաթղթերի կառավարում

 - Վարկերի տրամադրում և հաճախորդների սպասարկում

 - Խնդրահարույց վարկերի կառավարում

 - Վերլուծական հաշվետվություն

BeverCRM DMS

 - Ավտոսպասարկման կենտրոնների ծառայությունների կառավարում

 - Ռեսուրսների պլանավորում

 - Պատվերների ընդունում և սպասարկման աշխատանքների իրականացում

 - Տրամադրվող ծառայությունների որակի վերահսկողություն

The Power of BeverCRM Solutions

On Microsoft Dynamics 365 platform

Վիզուալիզացիա

Բոլոր տվյալները արտապատկերվում են գրաֆիկներում , դիագրամներում և մշտադիտարկման աղյուսակներում

Հասանելիություն

Համակարգի հասանելիություն ցանկացած պահին և վայրից՝ մոբայլ սարքավորումների միջոցով (սմարթֆոններ, պլանշետներ)

Անվտանգություն

Գաղտնիության կարգավորման դյուրինություն՝ ըստ հասանելիության իրավունքների և աշխատակիցների դերերի տրամադրման

Վերլուծություն

Տվյալների վերլուծության և անալիտիկ հաշվետվությունների կազմման  գործիքների լայն ընտրություն 


Ինտերֆեյս

Պարզ ինտերֆեյս, հեշտ ինտեգրում MS office ամբողջ փաթեթի հետԻնտեգրացիա

Հեշտորեն ինտեգրվում է այլ հավելվածների հետ, ունի տվյալների ներմուծման և արտաբերման գործիքներԻմացեք ավելին BeverCRM-ի պրոդուկտների և լուծումների մասին

Microsoft Dynamics 365 + BI + BPM 

+374 (91) 42-51-92